Wednesday, June 11, 2008

ၾကက္နဲ႔၀က္

တစ္ခါက ၾကက္နဲ႔၀က္ စီးပြားေရး တစ္ခု လုပ္ဖို႔ တိုင္ပင္ၾကတယ္။
ၾကက္က ေျပာတယ္ “စားေသာက္ဆိုင္ ဖြင့္ရေအာင္”
၀က္က ျပန္ေျပာတယ္ “ေအး..ေကာင္းသားပဲ။ ဘယ္လိုဆိုင္ ဖြင့္မွာလဲ”
ၾကက္က ခဏ စဥ္းစားၿပီး ျပန္ေျပာတယ္ “၀က္ေပါင္ေျခာက္နဲ႔ ၾကက္ဥ (Ham & Eggs) ဆိုင္”
၀က္ကလည္း စဥ္းစားၿပီး ျပန္ေျပာတယ္ “အာ.. မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဆို ငါက (ဘ၀ တစ္ခုလံုး ရင္းႏွီးၿပီး) လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပါေနခ်ိန္မွာ မင္းက ပါ၀င္တယ္ (ဆိုင္တယ္) ဆို႐ံုပဲ ျဖစ္ေနမွာေပါ့” တဲ့။
ပေရာဂ်က္ တစ္ခုမွာ အစ အဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သူကို “၀က္” လို႔ ေျပာႏိုင္ၿပီး ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ (အထူးသျဖင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈကို) ၀က္ကပဲ ခံစားရမွာပဲ။ က်န္တဲ့သူေတြကေတာ့ “ၾကက္”လို လူေတြပါ။ ပေရာဂ်က္မွာေတာ့ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ံႈးသြားလို႔လည္း ၀က္လိုမ်ိဳး ဘာမွ မျဖစ္သြားႏိုင္ဘူး။ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေပးမယ္။ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးမယ္။ ပေရာဂ်က္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ႐ွိတယ္။ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အနည္းငယ္ ႐ွိတယ္။

Product Owner ေတြ၊ Project Manager ေတြကေတာ့ “၀က္”ေတြေပါ့။ ပေရာဂ်က္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ သူတို႔က ႀကိဳးစားလုပ္ရမယ္။ Implementation Team ကလည္း ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လုပ္ရတယ္။ Product ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခား Deliverable တစ္ခု ျဖစ္ျဖစ္ ၿပီးစီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရတယ္။ ဒီလို လုပ္ဖို႔လည္း တာ၀န္႐ွိတယ္။ တာ၀န္ က်ထားတယ္။ ဒီလို လူေတြကို “၀က္” ေတြလို႔ မေခၚခ်င္ရင္ေတာ့ Contributor ေတြလို႔ ေျပာမယ္။

“ၾကက္”ေတြကိုေတာ့ ဖယ္ထားလို႔ မရျပန္ေတာ့ သူတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမယ္။ “ၾကက္”ေတြက ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ဆိုေတာ့ မန္ေနဂ်ာလိုမ်ိဳးေတြ။ Development အတြက္ Environment ေတြကိုေတာ့ ဖန္တီးေပးတယ္။ အစ ပ်ိဳးေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုတ္လုပ္မႈမွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ပါ၀င္စရာ မလုိဘူး။ ေနာက္ၿပီး စားသံုးသူေတြကလည္း “ၾကက္”ေတြလိုပဲ။ စားသံုးသူ မ႐ွိဘဲ ထုတ္ကုန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုတာ မ႐ွိႏိုင္ဘူး။ ဟိုဟာ မေကာင္းဘူး၊ ဒီဟာ မေကာင္းဘူးလို႔ေတာ့ “ၾကက္” ေတြကပဲ ေျပာမယ္။

အစည္းအေ၀း တစ္ခုမွာ ဆိုင္ေတာ့ ဆိုင္တယ္ ကိုယ္တိုင္လုပ္စရာ မလိုတဲ့သူေတြဟာ နားေထာင္သမား သက္သက္ပဲ ျဖစ္မယ္။ အခါမ်ားစြာမွာ “ၾကက္”ေတြဟာ သူမ်ားေျပာတာကို (ေခ်ာင္း)နားေထာင္႐ံုပဲ ႐ွိမယ္။ “ၾကက္” ေတြေၾကာင့္ “၀က္” ေတြမွာ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္မယ္။ “ၾကက္”ေတြကို ၾကည့္ၿပီး “၀က္”ေတြက လုပ္အားခုိခ်င္လာမယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေစမယ့္ အစည္းအေ၀းေတြမွာ “ၾကက္”ေတြကို ပယ္ထား သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ႐ွိလာတယ္။ “ၾကက္”ေတြဟာ အစပ်ိဳးသူ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆံုး စားသံုးသူ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ “ၾကက္”ေတြ ပါရမယ့္ အခ်ိန္ေတြလည္း ႐ွိေသးတယ္။

အားကစားပြဲမွာ ကစားတဲ့ သူေတြဟာ “၀က္” ေတြပဲ။ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ကေတာ့ “ၾကက္”ေတြ။ ခ်ယ္လ္ဆီး ႐ႈံးသြားလို႔ သူ႔ပရိတ္သတ္ေတြက ဘာမွ မဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ဘူး။ တကယ္ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္တဲ့ သူေတြ Contributor ေတြက “၀က္”ေတြ။ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြ Observer ေတြက “ၾကက္”ေတြပဲ။ ဘာပဲ ျဖစ္ေန ျဖစ္ေန Observer ေတြက ထိုင္ၾကည့္ေန႐ံုပဲ။ ေ၀ဖန္လို႔ေတာင္ ရေသးတယ္။

ျမန္မာ မုန္တိုင္းမွာ ျပည္တြင္းကေန ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ကြင္းဆင္း လုပ္တဲ့ သူေတြက “၀က္” ေတြလိုပဲ။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ တာ၀န္က လံုးလံုး ႐ွိေနတယ္။ ျပည္ပက ေထာက္ပံ့တဲ့ “ၾကက္”ေတြကေတာ့ ဥတစ္လံုး ႏွစ္လံုး ဥေပးလိုက္တယ္။ ဥဥေပးတဲ့ “ၾကက္”ေတြကလည္း ငါ့တို႔ ဆိုင္တယ္ေပါ့။ Ham ျဖစ္ေနတဲ့ Bacon ျဖစ္ေနတဲ့ “၀က္” ေတြကလည္း ငါတို႔က ေ႐ွ႕တန္းမွာ ငါ့တို႔ရဲ႕ ေပါင္ေတြကို (ဘ၀ေတြကို) ရင္းထားရတာလို႔ ဆိုလာမယ္။ ေရနစ္လည္း ငါ့တို႔ပဲ၊ အစိုးရက ဖမ္းလည္း ငါ့တိုပဲလို႔ “၀က္” ေတြက ခံစားရမယ္။ “ၾကက္”ေတြ အတြက္ကေတာ့ ဥပဲ ဆံုး႐ံႈးစရာ ႐ွိတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္က IT Development အတြက္ Scrum လို႔ေခၚတဲ့ နည္းနဲ႔ Manage လုပ္တဲ့ အခါ “ၾကက္” ေတြကို တစ္ခါတစ္ေလ ခ်န္လွပ္ထားရင္ အလုပ္ပိုၿပီးေျမာက္တဲ့ အေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ အစည္းအေ၀းေတြကို “၀က္”ေတြနဲ႔ပဲ လုပ္တဲ့ အေၾကာင္းပါ။ စိတ္၀င္စားရင္ “Pig and Chicken” ျဖစ္ျဖစ္ “Chicken and Pig” ျဖစ္ျဖစ္နဲ႔ Google မွာ ႐ွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

တျခားဖတ္ရန္ - ကၽြဲအုပ္လို မိသားစု

11 comments:

သဥၨာ - Thinzar - 6/11/08, 4:31 PM

ဒီပို့စ္ေလး အရမ္း ဗဟုသုတ ရတယ္။ =)

sawphonelu - 6/11/08, 7:11 PM

thanks for ur pig and chicken theory.

မဇနိ - 6/11/08, 7:19 PM

ေနရာတိုင္းအတြက္ သတိျပဳမိစရာ ယွဥ္ျပထားတယ္။ မွတ္သားသြားပါတယ္။

ဘလူးဖီးနစ္ - 6/13/08, 3:01 PM

ၾကက္နဲ႕ ၀က္ ကိုဖတ္ျပီး ေလးစားသြားျပီဗ်ာ။ တကယ္႔ကို မွန္ပါေပတယ္။ ..

Ko Paw - 6/13/08, 8:03 PM

အမွန္က ၾကက္ နဲ႔ ၀က္က ကၽြဲကလီစာဟင္း ေရာင္းရမွာ။

“ေစာင္းႀကဳိးေတြျဖဳတ္၊
ကၽြဲကုိတုပ္၊
ရင္အုပ္ကုိၿဖဲ
ဓားနဲ႔ခြဲ
အသည္း၊ ႏွလုံး၊ အူ
ထုတ္ကာယူ
ဆီပူပြက္ပြက္
ေၾကာ္ကာခ်က္
အရက္နဲ႔သာ
တြဲေရာင္းပါ
လြန္စြာႀကီးပြားေၾကာင္း……..။”

ကၽြဲအပါးမွာ ေမာင္ပုံ ေစာင္းတီးသင္ကဲ့သုိ႔ ကၽြဲကလည္း ဂီတကုိ နားမလည္။ ေမာင္ပုံကလည္း ႀကဳိးသာကုန္ ေမာင္ပုံ ေစာင္းမတတ္။ ဤတခန္းရပ္ျပဇာတ္အား ကၽြဲကလီစာ ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိလာေသာ အျမတ္အစြန္းျဖင့္ ၾကက္နဲ႔ ၀က္က အထူးတန္းမွ လက္မွတ္၀ယ္ယူကာ ႐ႈစားႏုိင္ပါေသးတယ္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ ဤ ကၽြဲကလီစာ ဟင္းအေၾကာင္းကုိ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ားေရးသားတတ္ေသာ၊ အထူးသျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ားအား ဓါတ္ပုံႏွင့္တကြ စာဖတ္သူ သြားရည္က်လာေအာင္္ ေရးသား ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂါမ်ား မသိေစဘဲ အထူးလ်ဳိ႕၀ွက္ထားပါရန္။)

Andy Myint - 6/14/08, 10:49 PM
အားေပးတာ ေက်းဇူးပါ ညီမ သဥၥာ၊ ကိုေစာ၊ မဇနိ နဲ႔ ဘလူးဖီးနစ္။

အမဲအူျပဳတ္ဆိုရင္ေတာ့ အရက္နဲ႔ မဆိုးဘူး ကိုေပါ။
Synchro 305 ~ - 6/20/08, 4:51 PM

ေကာင္းလိုက္တာလို ့ပဲေျပာရေတာ့မယ္
ဖတ္ျပီးစိတ္ထဲတစ္မ်ိဳးၾကီးပဲ
အကုန္ဆြံ ့အကုန္တယ္
ေလးစားပါတယ္

Anonymous - 6/21/08, 2:49 PM

ကိုအန္ဒီ .. ဒီပို့စ္ဖတ္ျပီး ျပံဳးမိတယ္ ။ ဂ်စ္ တို့ က အလုပ္ခြင္မွာ ၀က္လို ရုန္းေနရတဲ့ဘ၀ေတြေပါ့ ။ သို့ေသာ္ ၾကက္လို မန္ေနဂ်ာ ေနရာကို တေန့ေရာက္လာရင္ေရာ ... ၾကက္ေတြဆိုတဲ့ သီအိုရီကို အျမင္ေျပာင္းလာမလားလို့ ေတြးမိတယ္ ။ ခုထိေတာ့ မသိေသး ။ အဲဒီေနရာမေရာက္ေသးလို့ း)

Andy Myint - 6/21/08, 10:46 PM
အဟုတ္ပဲ ဂ်စ္.. အဲဒီအခါ အျမန္ေရာက္ပါေစ ဆုေတာင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမွာပဲ။ အဲဒီေနရာေရာက္ေတာ့လည္း ေလသံ တစ္မ်ိဳး ပစ္တာေပါ့ အဟဲ။
minthurain - 7/3/08, 10:30 PM

အိုက္ဒီယာ က မိုက္တယ္
ကိုမင္း

ခ်စ္ၾကည္ေအး - 6/24/10, 9:50 PM

က်မတို႔ေတြက ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၾကက္ ေနရာမွာ ဆိုပါေတာ့....:)

Post a Comment

Many thanks for dropping a comment…

Film