Tuesday, June 24, 2008

ႏိုင္ငံပိုင္ ဓန ရန္ပံုေငြ(SWF)

စကၤာပူ ၀န္ႀကီခ်ဳပ္မႉးႀကီး လီကြမ္းယူက `အတိုက္အခံ´ ပါတီမွ ေဒါက္တာခ်ီးကို အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲထားလို႔ တရာ႐ံုးမွာ အၿပိဳင္ႀကဲၾကတုန္းက လီကြမ္းယူက ဘယ္လို ေျပာလဲဆိုေတာ့ (စကၤာပူ တိုးတက္လာတာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ဆိုတာကို)

အၿပီးသပ္အေနနဲ႔ ၁၉၅၉ မွာ ငါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တက္လာတုန္းက စကၤာပူနဲ႔ အခု စကၤာပူ ဘာကြာလဲဆိုတာကို အကဲျဖတ္မယ္။ အဲဒီတုန္းက တို႔မွာ `စုေပါင္း ရန္ပံုေငြ´ (Kitty) သန္း ၁၀၀ ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္။ အခုေတာ့ ကမၻာ့ ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းေတြက အကဲျဖတ္တာ စကၤာပူမွာ `ႏိုင္ငံပိုင္ ဓန ရန္ပံုေငြ´ (Sovereign Wealth Funds -SWF) ၃၀၀ ဘီလီယံ ႐ွိတယ္ဆိုတာပဲ[၁]
`ႏိုင္ငံပိုင္ ဓန ရန္ပံုေငြ´(ဘာသာျပန္ မတိက်ပါ)ဆိုတာ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္က ပိုင္တဲ့ (တျခားအသြင္) ဓနအင္အားပါ။ Stock ေတြ၊ Bond ေတြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ (Property) ေတြ နဲ႔ တျခား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြပါ။ အဲဒီ ဓနအင္အားမွာ ေငြေၾကးနဲ႔ ေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ မဟုတ္ေတာင္ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈ အသြင္နဲ႔ စုေဆာင္းထားတာေတြ ပါပါတယ္။ ဥပမာ ေရနံက ရတဲ့ ေငြေတြနဲ႔ ၀ယ္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ႐ွိတဲ့ အရံ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြ ေ႐ႊေတြ နဲ႔ တျခား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ဘ႑ာေရး ဦးပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဓနေတြလည္း ပါပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာပါ ရင္ႏွီးႁမႈပ္ႏွံထားတာပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါတယ္။[၂]

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟာ အေႂကြးကင္းၿပီး အပို၀င္ေငြေတြပဲ ျပေနၿပီးဆို `ႏိုင္ငံပိုင္ ဓန ရန္ပံုေငြ´(SWF) ထူေထာင္လာႏိုင္ပါၿပီ။ တိုင္းျပည္က သယံဇာတေတြ (ဥပမာ) ေရနံကေန အရမ္းႂကြယ္၀ေနၿပီး သံုးစြဲဖို႔ ျပည္သူေတြ နည္းေနတဲ့ ေနာ္ေ၀းမွာ အစိုးရ ပင္စင္ ရန္ပံုေငြ (The Government Pension Fund of Norway) ဆိုၿပီး SWF အေနနဲ႔ စုထားပါတယ္။ စကၤာပူကလည္း ကမၻာ ဘ႑ာေရး ဗဟုိခ်က္ ျဖစ္ေအာင္လို႔ Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) နဲ႔ Temasek Holdings က SWF ေတြ စုထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုမွာ GIC ကပဲ Sovereign Wealth Funds ပါလို ၀န္ခံထားၿပီး Temasek ကေတာ့ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လို႔ရေအာင္ (၀ယ္ခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ ၀ယ္လို႔ရေအာင္) SWF မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။[၃]

ေရနံနဲ႔ ႂကြယ္၀ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ တကမၻာလံုးက သံုးေနတဲ့ ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ တျခား စကၤာပူလို ႂကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက အရင္တုန္းကဆို သူတို႔ ေငြေတြကို ဘဏ္မွာ သိမ္းထားမယ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေတြ ၀ယ္ၿပီး စုထားမယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ ေငြေတြကို တျခားႏိုင္ငံေတြက ဘဏ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံတယ္။ တျခားႏိုင္ငံက Stock ေတြ Bond ေတြ ၀ယ္ထားတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြက ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းေတြကို ၀ယ္မယ္။ ဒါမွ အျမတ္အစြန္းလည္း မ်ားမ်ားရ၊ သူတို႔ရဲ႕ ႂကြယ္၀မႈေတြဟာလည္း ပိုမို ခိုင္မာလာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႂကြယ္၀တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက Global Shopping ထြက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြကို လိုက္၀ယ္ၾကတယ္။ [၄]

ဒါကို နယ္ျခားျဖတ္ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈလို႔ (cross-border investment လို႔) ေခၚလာရာကေန နယ္ျခားျဖတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း (cross-border nationalization လို႔) ေခၚလာတဲ့ အထိ ျဖစ္လာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီလို အရင္း႐ွင္ ႏိုင္ငံက တျခားႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အဲဒီႏိုင္ငံ အေပၚ အနည္းနဲ႔ အမ်ား အာဏာသက္ေရာက္မႈေတြ ႐ွိလာလို႔ပါ။ ဥပမာ စကၤာပူ Temasek က ထိုင္းႏိုင္ငံက Shin Satellite ကို ၀ယ္ထားျခင္းျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရး အားလံုးနီးပါကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သလို ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္သလိုပါ။ စကၤာပူ အစိုးရပိုင္ Singtel က ၾသစေၾတးလ်က ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Optus နဲ႔ ၀ိတိုရိယ ျပည္နယ္က လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀ေရးကို Singpower တို႔က လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားပါတယ္။ တ႐ုတ္က National Australia Bank - NAB ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈတခ်ဳိ႕ကို တိတ္တိတ္ေလး ၀ယ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို မိမိႏိုင္ငံကို တျခားႏိုင္ငံက လာေရာက္ ရင္ႏွီးႁမႈပ္ႏွံတာကို ႀကိဳဆိုဖြယ္ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ဘက္မွာလည္း ကိုယ္ႏိုင္ငံထဲကဟာေတြကို တျခားႏိုင္ငံကလူေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ပိုင္ေနၿပီဆိုတာကို မသိေလာက္ေအာင္ကို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အေမရိကန္ရယ္ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရတို႔က ဒီလို ႏိုင္ငံျခား ရင္ႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈေတြကို အထူးၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ (ဥပမာ) သက္ဆင္ကလည္း ေက်နပ္လို႔ ေရာင္းတယ္ Temasek ကလည္း စီးပြာေရး အတြက္ပါပဲ ေျပာၿပီး ၀ယ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတာေတာင္ မသိလိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ သိဦးေတာ့ အဲဒီ ႏိုင္ငံ အစိုးရအေနနဲ႔ (ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အတြက္)ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ တို႔ျမန္မာ အစိုးရလို လာရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံတာေတြကို ျပန္သိမ္းလိုက္လို႔ေတာ့ ရတာေပါ့။ ဥပမာ မႏၱေလးဘီယာတို႔ Myanmar Times တို႔ကို သိမ္းလိုက္သလိုမ်ိဳး။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူမွလည္း လာရင္ႏွီးႃမႈပ္ႏွံမွာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အတြက္ မလုပ္ရဲၾကျပန္ဘူး။

ဒီအေၾကာင္းဟာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေပမယ့္ အခုမွ ေရပန္းစားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာဖို႔ စိတ္၀င္စားၿပီး ေ၀မွ်ခ်င္တဲ့ စိတ္ေလးသာ ႐ွိေပမယ့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ႐ွိတဲ့ အတြက္ အမွား ပါႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္က ဇယားကေတာ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ `ႏိုင္ငံပိုင္ ဓန ရန္ပံုေငြ´ (Sovereign Wealth Funds) ျပပံုပါပဲ။


ရည္ၫႊန္း
[၁]Critic confronts Lee in Singapore court
[၂]Sovereign wealth fund (Wikipedia)
[၃]Temasek says it is not a sovereign wealth fund
[၄]Sovereign wealth fund (NY times)

ဖတ္ၫႊန္း
အာ႐ွကပဲ သာသလား

4 comments:

Kay - 6/25/08, 11:27 AM

ဟုတ္တယ္ေနာ္..စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္.. ကမၻာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမူ ေစ်းခင္းၾကီးက.. ဘရိတ္အုပ္ မရ တဲ့..ရထားၾကီး တစင္းလို ျဖစ္ေန ျပီ ထင္ပါ့။
ေ၀မွ်တဲ့အတြက္.ေက်းဇူး.. ျမတ္နိုး နဲ႕ေမာင္ေလး ကို.. Big Hug လို႕။ သူမ ကိုလည္း ႏွဳတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ခင္မင္လ်က္-

Anonymous - 6/28/08, 7:21 AM

FYI, an article to share ....

Capital markets

The invasion of the sovereign-wealth funds
Jan 17th 2008
The Economist

The biggest worry about rich Arab and Asian states buying up Wall Street is the potential backlash

http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=10533866

Andy Myint - 6/28/08, 6:03 PM
ဟုတ္တယ္ မေက။ ႐ွိၿပီးသားေတြကလည္း ႐ွိၿပီးရင္ ႐ွိေပါ့။ ရင္းႏွီးႁမႈပ္ႏွံမႈေလာကမွာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ီၿပီး ပါလာေတာ့ ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္လာတယ္။

Dear Reader, thanks for the link. That's interesting.
ဘလူးဖီးနစ္ - 6/30/08, 11:14 PM

စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ အေသအခ်ာကို ဖတ္သြားပါတယ္။ ေက်းဇူးပါပဲ အကိုေရ

Post a Comment

Many thanks for dropping a comment…

Film