Wednesday, October 01, 2008

Immunisation Schedule

စာဖတ္ ပရိသတ္ တစ္ေယာက္က ကေလးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ထုိးထားလည္း  ေမးထားလို႔ Schedule ေတြ ႐ွာၾကည့္ရင္း ဒါေလး ေရးျဖစ္သြားတယ္။

သမီးတုန္းကေတာ့ စကၤာပူမွာ ၆လ အထိ ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီး ဒီေရာက္မွ ဒီက Schedule နဲ႔ ၫွိၿပီး ျပန္ထိုးရတာ။ ၾသစေၾတလ်မွာ ကေလး ကာကြယ္ေဆးထိုးတာ အခမဲ႔ပါ။ ကာကြယ္ေဆး ထိုးဖို႔ ဆရာ၀န္ဆီသြား။ ဆရာ၀န္က ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီးရင္ Australian Childhood Immunisation Register ဆိုတဲ့ Central Database မွာ တခါတည္း ထည့္လိုက္တယ္။ ထည့္မွလည္း သူေဆးဖိုး ရမွာေလ။ အခ်ိန္တန္ရင္ ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္က်ေနရင္ ျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ပံုမွန္ ထိုးေနရင္ ေဘာနပ္စ္ေတာင္ ရႏိုင္ေသးတယ္။ သမီး စကၤာပူမွာ ထိုးခဲ့တာကို စာအုပ္ျပၿပီး ဆရာ၀န္ကို ခုနက ေျပာတဲ့ Database မွာ Update လုပ္ခုိင္းရတယ္။ ဒါမွာ သမီးရဲ႕ History က မွန္မွာ။ အခု စကၤာပူမွာလည္း ဒီလိုမ်ိဳး ႐ွိပါတယ္။ သူတို႔က Immunistaion Registry လို႔ ေခၚတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုန္းက မ႐ွိေသးတာလား ဆရာ၀န္ကပဲ မေျပာတာ လားေတာ့ မသိဘူး။ မလုပ္ ျဖစ္ဘူး။ စကၤာပူက ကေလး မိဘမ်ားလည္း ဆရာ၀န္ကို ေမးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္က ဇယားက ကာကြယ္ေဆးေတြ အေၾကာင္းပါ။(ေဒါက္တာမ်ား ဖတ္မိခဲ့လို႔) မွားေနတာကို ျပင္ေပးၾကမယ္ဆို ေက်းဇူး အထူးတင္ပါတယ္။


အတိုေကာက္ အ႐ွည္ ကာကြယ္ေသာ ေရာဂါ ေရာဂါ ျမန္မာျပန္
BCG Bacillus Calmette-Guerin Tuberculosis တီဘီ အဆုပ္ေရာင္
Hep B Hepatitis B Hepatitis B
အသည္းေရာင္ ဘီ
DTaP Diphtheria Tetanus Pertussis Diphtheria,
Tetanus,
Pertussis
ဆံုဆို႔၊
ေမးခိုင္၊
ၾကက္ညွာ ေခ်ာင္းဆိုး
DT,Td Diphtheria Tetanus Diphtheria,
Tetanus
ဆံုဆို႔၊
ၾကက္ညွာ ေခ်ာင္းဆိုး
Polio Polio Poliomyelitis ပိုလီယို
Hib Haemophilus influenzae type b Meningitis,
Epiglottitis,
Septic arthritis,
Cellulitis,
Pneumonia,
Pericarditis
(Haemophilus influenza ဘက္တီးရီးယား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ) 
ဦးေႏွာက္ အေႁမွးေရာင္၊
လွ်ာရင္းေရာင္၊
ေလးဘက္နာ၊
Cellulitis ?၊
အဆုတ္ေရာင္၊
ႏွလံုး အေႁမွးပါးေရာင္
PCV Pneumococcal conjugate vaccine Pneumococcal Infection Pneumococcal ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား
IPV Inactivate Polio Vaccine  Poliomyelitis ပိုလီယို
MenC Meningococcal Conjugatemeningitis,
septicaemia (Sepsis)
ဦးေႏွာက္ အေႁမွးေရာင္၊
ေသြးအဆိပ္သင့္
Var Varicella chicken poxေရေက်ာက္
IPV Inactivate Polio Vaccine  Poliomyelitis ပိုလီယို
Rota Rota Virusdiarrhoea ၀မ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ
MMR Measles, mumps and rubella Measles,
mumps,
rubella
၀က္သက္၊
ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊
ဂ်ိဳက္သိုး (ဂ်ာမန္ ၀က္သက္)

စိတ္၀င္စားရာ ႏိုင္ငံေတြ၊ စာဖတ္သူေတြ မ်ားမ်ား႐ွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို စာရင္း ျပဳစုၾကည့္တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ အတြက္ Link ေတြပါ ေပးထားပါတယ္။ ဒီဇယားက လံုး၀ မွန္တယ္လို႔ အာမခံႏိုင္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြက Official Web Page ေတြမွာ ၾကည့္တာကို ပိုမွန္ႏိုင္တယ္။ အခု ဇယားက တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ဘာကြာလည္း ဆိုတာပဲ။

သတိထားမိတာ ဒီမွာရယ္၊ အေမရိကားမွာရယ္ BCG မထုိးေပးဘူး။ မထိုးရဘူး။ ဒီမွာ ေမြးတဲ့ သားကို ျမန္မာျပည္ ျဖစ္ျဖစ္ အလည္ ေခၚသြားရင္ တီဘီ မကူးေအာင္ သတိထားရမယ္။ ဒီႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေတာ့ ေရေက်ာက္ (Varicella) အတြက္ ထိုးရပါတယ္။အေမရိကားမွာပဲ အသည္းေရာင္ A အတြက္ပါ ထိုးရတယ္။ ဒီမွာေတာ့ (Aborigin) ျပည္ရင္းသားေတြပဲ ထိုးရပါတယ္။

Menc (Meningococcal Conjugate) ကိုေတာ့ ေၾသာ္ဇီနဲ႔ ၿဗိတိန္မွာပဲ Schedule ထဲမွာပါတယ္။

ေၾသာ္ဇီမွာ Pneumococcal ကို ၂၀၀၅ ကစၿပီး မျဖစ္မေန ထိုးရၿပီး၊ Rota ကိုေတာ့၂၀၀၇ က စၿပီး တိုက္ေကၽြးရပါတယ္။ Rota က ေၾသာ္ဇီ တစ္ႏိုင္ငံမွာပဲ Schedule ထဲမွာ ပါပါတယ္။ Schedule ထဲေရာက္သြားေတာ့ အခမဲ့ ျဖစ္သြားတာေပါ့။ စကၤာပူမွာ အဲဒီ ၂ ခုစလံုး မပါေပမယ့္ သမီးတုန္းက ဆရာ၀န္က ထိုးမလား ေမးလို႔ ထိုးျဖစ္လိုက္ပါတယ္။ Schedule ထဲမွာ မပါေပမယ့္ ဆရာ၀န္ကို ေမးၿပီး ထိုးခ်င္ရင္ ထိုးႏိုင္ပါတယ္။ ေသခ်ာခ်င္ရင္ ေဆးနာမည္ စာ႐ြက္ေပၚ ေရးသြားၿပီး ဒါေရာ မထိုးရဘူးလား ေမးလည္း အဆင္ေျပပါတယ္။


  AU SG UK USA
At Birth Hep B BCG
Hep B
BCG
HepB
HepB
1 month Hep B    
2 months DTap, Polio, Hib,
Hep B, PCV,
Rota
  DTaP, IPV, Hib, PCV Hep B, DTaP, Hib, IPV, PCV
3 months   DTaP, Oral Sabin DTaP, IPV, Hib, MenC  
4 months DTaP, Polio, Hib,
Hep B, PCV, Rota
DTaP, Oral Sabin DTaP, IPV, Hib, MenC, PCV DTaP, Hib, IPV, PCV
5 months   DTaP
Oral Sabin
   
6 months DTaP, Polio, Hib,
HepB (or at 12 months), PCV, Rota
Hep B   Hep B(6-18 months),
DTaP, Hib,
IPV(6-18 months), PCV
12 months MMR, Hib, Hep B,
Men C
MMR Hib, MenC Hib, MMR, PCV, Var(12-18 months)
Hep A (12-18 months)
13 months     MMR, PCV  
18 months Var DTaP
Oral Sabin
  DTaP (15-18 months)
4 years DTaP, Polio, MMR   DTaP, IPV, MMR DTaP, IPV,
MMR (4-6 years)
6-7 years   Oral Sabin, MMR    
10-11 years   DT, Oral Sabin   Td (11-12 years)
12 years        
13-18 years     DT, PV   HepA (2-18 years)
ဇယား ျပဳစုခ်ိန္ - ၁ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈။ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

စကၤာပူမွာ ပုိလီယို အတြက္ ေသာက္ေဆး Oral Sabin ပါ။ ဒီမွာလည္း ေသာက္ေဆးပဲလား မသိဘူး။ မေသခ်ာပါဘူး။ ေသာက္ေဆးက သိပ္စိတ္မခ်ရဘူး ၾကားဖူးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုတာကို ကာကြယ္ေဆး ဆိုၿပီး ေရးထားဖူးတာကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

အခ်ိန္လုၿပီး ေရးလိုက္တဲ့ အတြက္ အမွားပါႏိုင္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္႐ံု အတြက္သာပါ။ အမွား အတြက္ တာ၀န္ မယူပါ။ ကိုယ့္ဆရာ၀န္နဲ႔  ကိုယ္တိုင္ပင္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။ ေသခ်ာ ျပန္စစ္ၿပီး မွားရင္ ျပင္သြားပါမယ္။ ျပင္ေပးရင္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

3 comments:

NNL - 10/3/08, 4:27 AM

Post တစ္ခုအျဖစ္ မွ်ေဝေပးတာ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ကိုအန္ဒီ

sandar - 10/7/08, 6:15 AM

ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားေတြမ်ားေတာ့ ကြ်န္မဆို မမွတ္မိဘူး။ ဆရာ၀န္ ခ်ိန္းတဲ့အတိုင္း ကေလးကို မွန္မွန္ ေခၚသြားလိုက္တာပါပဲ။
ေနာက္ဆံုးေကာ္လံမွာ နည္းနည္း ထပ္ျဖည့္ၾကည့္ခ်င္လို႔ပါ။ ၾဆာ၀န္ေတာ့ ဟုတ္ဘူး။ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ပါ။
ကေလး ၆ လ ကေန ၁၈ႏွစ္ အထိ ႏွစ္တိုင္း flu ကာကြယ္ေဆးထိုးရပါတယ္။ ဆရာ၀န္ကလည္း ထိုးဖို႔ recommend လုပ္ပါတယ္။ flu season ျဖစ္တဲ့ Oct ကေန Mid May အတြင္း ေစာေစာထိုးေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ ပထမဆံုးထိုးတဲ့ႏွစ္မွာ တစ္လျခားၿပီး တစ္လံုးစီထိုးရပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြေတာ့ တစ္လံုးပဲ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြလည္း flu shot ထိုးခိုင္းပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္က်ေတာ့ ဖ်ားနာရင္ တျခားမလိုအပ္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ဖို႔လြယ္လို႔ ထိုးခိုင္းတာပါ။

Andy Myint - 10/19/08, 3:48 PM
ရပါတယ္ NNL ။ - ရပါတယ္ ဆိုတာ ျမန္မာလို Welcome ပါ :)

ျဖည့္စြက္ေပးတာ ေက်းဇူး မစႏၵာ။ Flu ကာကြယ္ေဆးက ဒီမွာေတာ့ ဆရာ၀န္ေတြက မေျပာဘူး။ ဟုတ္တယ္။ US က Schedule မွာေတာ့ ေတြ႕မိတယ္။

Post a Comment

Many thanks for dropping a comment…

Film